Για την πλοήγηση


 

Υπηρεσίες  Ψυχοθεραπείας - Συμβουλευτικής - Κλινικής Ύπνωσης | Κωνσταντίνος Βαλαβάνης

( MSc., BSc., Pg.Pd., Pg.d.), στο Μαρούσι


Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ενσυναίσθησης, κατανόησης, άνευ όρων αποδοχής και σεβασμού του θεραπευόμενου παρέχονται μια σειρά ποιοτικών υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ενηλίκων για θέματα όπως:

Επίσης, λαμβάνουν χώρα ειδικές παρεμβάσεις μέσω της κλινικής ύπνωσης – ψυχοθεραπείας για τα εξής:

Η θεραπευτική διαδικασία (συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία – κλινική ύπνωση) στοχεύει περαιτέρω στα εξής:

Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα:Προσφορές

Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής: