Για την πλοήγηση


Ο χώρος μας Ψυχοθεραπείας - Συμβουλευτικής - Κλινικής Ύπνωση | Κωνσταντίνος Βαλαβάνης

( MSc., BSc., Pg.Pd., Pg.d.), στο Μαρούσι


Οι συμβουλευτικές – ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας ενηλίκων λαμβάνουν χώρα σε έναν οικείο και φιλόξενο χώρο που βοηθά το άτομο μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής, στήριξης, σεβασμού, εκτίμησης και ενθάρρυνσης:

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται και θεμελιώνεται η θεραπευτική σχέση είναι: